Faktaresistens och forskningsförakt

I en värld där fakta inte längre bär någon dignitet och alternativa (läs påhittade) versioner landar som sanningar i folks medvetanden är det extra kämpigt att bedriva valrörelse. Att inte bara argumentera för partiers olikheter utan också argumentera för en faktabaserad världssyn är utmattande. Som den här idén om att det går dåligt för Sverige när det aldrig gått bättre. Hur är det möjligt?

Hand i hand med detta går ett förakt för forskning. Genusperspektiv demoniseras och rejäla undersökningar viftas bort. Ibland undrar jag om det beror på okunskap kring hur forskning går till. Hur stor bevisbördan är för den som påstår sig veta något.

Ännu en trött och frustrerad dag inför valet 2018..

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>