Allt är grönare på min sida

Tror du gräset är grönare på någon annans sida? Tänk om; allt är grönare på min sida!

Tiarafeministen Linnéa prestenterar här meningen med feminismen, aktivismen och allting.

Du är hjärtligt välkommen till den gröna sidan av livet!

Vad är en tiarafeminist?

Tiarafeminsm är inte en ideologi i ordets rätta bemärkelse. Det kan beskrivas som ett tillstånd, en inställning eller kanske ett kall. Vetskapen om att du bara kan förändra världen när du är sann mot dig själv. Vissa av oss är glittrande agitatorer medan andra trivs bra i jeans och tröja. Men det är aldrig rättfärdigat att begränsa någon annan för att de inte lever som de flesta. Att vara flest är inte nödvändigtvis samma sak som att vara rätt för alla. Om alla tilläts vara sig själva och utveckla sin fulla potential utan att tvingas in i fack skulle världen kunna vara så mycket mer än den är idag.

Linnéa Sjögren är Sveriges bästa och kanske enda tiarafeminist som bekämpar patriarkatet med strass och tiara.

Om denna sida

Som ni ser är denna sida byggd med runda pins som knappar, böljande blad som skiljer menyer från varandra, långt ifrån det nät av rutor som är det vanliga upplägget på en hemsida. Det finns självklart en tanke med detta. Om jag strävar efter att inte placera folk i boxar och dela upp livet i rutor med snäva gränser borde samma sak gälla för min hemsida.

Här finns inga boxar för dig att passa in i, gränserna är flytande, du får vara dig själv!